แกลลอรี่ทั้งหมด

TGSBIG2016

Event , 2915 ผู้ชม

TGSBIG2015

Event , 2541 ผู้ชม

HowG

Event , 3788 ผู้ชม

GSL2015

Event , 1864 ผู้ชม

 iwatch IT

Event , 1823 ผู้ชม