แกลลอรี่ทั้งหมด

TGSBIG2016

Event , 2683 ผู้ชม

TGSBIG2015

Event , 2393 ผู้ชม

HowG

Event , 3628 ผู้ชม

GSL2015

Event , 1734 ผู้ชม

 iwatch IT

Event , 1735 ผู้ชม