แจ้งสถานที่จำหน่ายสินค้า Pentagonz และ anitech

  • เพิ่มอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า Online สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น
  • เผื่อการสนับสนุนการขายหน้าร้านสาขา

หลังจากกดบันทึกฟอร์มเรียบร้อยแล้วจะมีอีเมล์ตอบกลับเพื่อยื่นยันภายใน 12ชั่วโมงหากไม่ได้รับอีเมล์ตอบกลับ

หรือไม่สามารถกรอกแบบฟอร์ม สามารถแจ้งปัญหาได้ที่ 0844580710 

 

รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB